top of page

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, от ЗОП

Предмет на поръчката: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на спортисти и служители на "Българска федерация по ММА"

Срок за подаване на оферти: 09.04.2020 година

Дата на обявлението за обществена поръчка: 27.03.2020 година

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Обява за обществена поръчка

27.03.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Техническа спецификация

27.03.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Проект на договор

27.03.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Техническо предложение

27.03.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Ценово предложение

27.03.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Методика за оценка

27.03.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП - ESPD)

27.03.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

ESPD request.xml

27.03.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Информация за публикувана обява

27.03.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Информация за удължаване на срок за получаване на оферти

06.04.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Протокол 1 от работата на комисия

16.04.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Протокол 2 от работата на комисия

29.04.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Договор 27.05.2020г.

27.05.2020

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Приложение към договор от 27.05.2020г.

27.05.2020

bottom of page