top of page

БФ ММА започна реализирането на проект "ММА - Млади, Можещи, Активни"


Проект “ММА - млади, можещи, активни” се изпълнява по договор номер 25-00-3/16.03.2021г., НПИМД-Н2-Т3-050/2021 с ММС и в изпълнение на проект с вх.номер 09-00-279 от 27.01.2021г. по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2021г.

Целта е да се повиши ролята на спорта като част от образователния и възпитателен процес сред младежите, да стимулира социалната и спортна интеграция на младежи на възраст 15-29 години.

Проектът се изпълнява в 6 български града - Варна, Велико Търново, Сандански, Шумен, Монтана и Благоевград, в които е създадена мрежа от младежки клубове.

В тях, в зависимост от различните възрастови групи и специфични потребности, се провеждат тренировки с цел "обучение чрез спорт".

Освен за спортна дейност, клубовете се използват за провеждане на практически обучения за изграждане на умения сред младите, за да могат:

-да разпознават различните видове зависимости;

-да разпознават агресивно поведение;

-да се обучат да реагират адекватно в кризисни ситуации;

-да се предпазват от различни звисимости.

В проекта са заложени различни по вид дейности, като чрез тяхното изпълнение се цели да се създадат условия за приобщаване, за повишаване на дисциплината, отговорността и интереса на младите за по-активно участие в общестевни процеси.

Във фейсбук страницата "ММА - Млади, Можещи, Активни" ще публикуваме всякаква информация за проекта, като например информация за методите и целите, снимков материал и др. Целта е да достигнем до повече хора, особено тези на възраст 15-29 г., да популяризираме проекта, важността от спортуването, здравословния начин на живот и предпазването на зависимости

За да проследявате дейността по проекта и да получавате полезна информация, харесайте страницата https://www.facebook.com/mmamladimojeshtiaktivni

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page