Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, от ЗОП

Предмет на поръчката: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на спортисти и служители на "Българска федерация по ММА"

Срок за подаване на оферти: 08.04.2019 година

Дата на обявлението за обществена поръчка: 26.03.2019 година

Техническа спецификация

26.03.2019

Проект на договор

26.03.2019

Информация за участника

26.03.2019

Декларация по чл. 54, ал.1, 3-5 от ЗОП

26.03.2019

Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП

26.03.2019

Декларация за съгласие на подизпълнител

26.03.2019

Декларация ЗИФО

26.03.2019

Техническо предложение

26.03.2019

Ценово предложение

26.03.2019

Декарация за съответствието с критериите за подбор

26.03.2019

Методика за оценка

26.03.2019

Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП

26.03.2019

Декларация по по чл.69 от ЗПКОНПИ

26.03.2019

АОП информация обява

26.03.2019

Обява билети

26.03.2019

АОП удължаване на срок

05.04.2019

Контакти:

Българска федерация по ММА

Copyright © 2021 Българска федерация по ММА 

  • Facebook - Българска федерация по ММА
  • Instagram - Българска федерация по ММА
  • YouTube - Българска федерация по ММА
  • Pinterest