top of page

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, от ЗОП

Предмет на поръчката: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на спортисти и служители на "Българска федерация по ММА"

Срок за подаване на оферти: 08.04.2019 година

Дата на обявлението за обществена поръчка: 26.03.2019 година

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Техническа спецификация

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Проект на договор

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Информация за участника

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Декларация по чл. 54, ал.1, 3-5 от ЗОП

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Декларация за съгласие на подизпълнител

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Декларация ЗИФО

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Техническо предложение

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Ценово предложение

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Декарация за съответствието с критериите за подбор

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Методика за оценка

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Декларация по по чл.69 от ЗПКОНПИ

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

АОП информация обява

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Обява билети

26.03.2019
BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

АОП удължаване на срок

05.04.2019
bottom of page