Спортен календар на Българска федерация по ММА, за 2021 г., включващ прояви от МСК и ДСК

Важно: поради непредвидимата COVID-19 обстановка в световен мащаб, са възможни промени в календара по независещи от БФ ММА обстоятелства, за което ще уведомим своевременно.

календар2021.jpg

Контакти:

Българска федерация по ММА

Copyright © 2021 Българска федерация по ММА 

  • Facebook - Българска федерация по ММА
  • Instagram - Българска федерация по ММА
  • YouTube - Българска федерация по ММА
  • Pinterest