Спортен календар на Българска федерация по ММА, за 2021 г., включващ прояви от МСК и ДСК

Важно: поради непредвидимата COVID-19 обстановка в световен мащаб, са възможни промени в календара по независещи от БФ ММА обстоятелства, за което ще уведомим своевременно.

календар2021.jpg