top of page

Официални документи на

Българска федерация по ММА 

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Спортен календар на БФ ММА за 2024г.

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Програма за развитие на спорта ММА 2025-2028г.

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Правилник за дейността на спортните съдии

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Изисквания за членство в БФ ММА

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Молба за членство към БФ ММА за 2021г.

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Финансов отчет на БФ ММА за 2019г.

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Бюджет на БФ ММА за 2020г.

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Декларация на БФ ММА

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Правила за провеждане на състезания по ММА

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Противоепидемични правила на БФ ММА 

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Анкетна карта към молба за картотекиране

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Молба за картотекиране към БФ ММА

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Антидопингови правила

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Правила за удостояване с награди и звания

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Забранителен списък за 2021 година

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Състезателни права и статут на спортистите

BULGARIA (BULMMAF) icon only.png

Етичен кодекс на Българска федерация по ММА

bottom of page