Официални документи на

Българска федерация по ММА 

Спортен календар на БФ ММА за 2021г.

Молба за членство към БФ ММА за 2021г.

Финансов отчет на БФ ММА за 2019г.

Бюджет на БФ ММА за 2020г.

Декларация на БФ ММА

Изисквания за членство в БФ ММА

Противоепидемични правила на БФ ММА 

Програма за развитие на спорта ММА 2020-2024г.

Правилник за дейността на спортните съдии

Антидопингови правила

Правила за удостояване с награди и звания

Правила за провеждане на състезания по ММА

Състезателни права и статут на спортистите

Етичен кодекс на Българска федерация по ММА

Молба за картотекиране към БФ ММА

Анкетна карта към молба за картотекиране

Забранителен списък за 2021 година

Контакти:

Българска федерация по ММА

Copyright © 2021 Българска федерация по ММА 

  • Facebook - Българска федерация по ММА
  • Instagram - Българска федерация по ММА
  • YouTube - Българска федерация по ММА
  • Pinterest